Cảnh báo- “Bão” vé 0 đồng Air Asia

VÉ 0 ĐỒNG AIRASIA
Thời gian đặt vé

Đặt vé từ 23:00 đêm 12/11 đến 19/11/2017 Giá vé 0

Các chuyến bay 0 Đồng sau khi cộng thuế phí một chiều bay từ:
- Tp.HCM - Bangkok: 30 USD
- Tp.HCM - Kuala Lumpur: 26 USD
- Tp.HCM - Penang: 45 USD
- Tp.HCM - Johor Bahru: 46 USD
- Hà Nội - Bangkok: 35 USD
- Hà Nội - Kuala Lumpur: 43 USD
- Đà Nẵng - Bangkok: 40 USD
- Đà Nẵng - Kuala Lumpur: 34 USD
- Nha Trang - Kuala Lumpur: 16 USD
- Tp.HCM - Manila: 49 USD

Nhận thông tin giảm giá, khuyến mãi đặc biệt từ Việt An

Đăng ký Email và trở thành thành viên của chúng tôi