GIẢM GIÁ VÉ LÊN TỚI 15%? ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN BAMBOO CLUB NGAY THÔI!

GIẢM GIÁ VÉ LÊN TỚI 15%? ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN BAMBOO CLUB NGAY THÔI!

1. Thời gian áp dụng: 20/7/2022 – 28/12/2022

2. Nội dung áp dụng: Giảm giá vé máy bay cho mọi đường bay, mọi chặng bay như dưới đây:

Đường bay Hạng ghế Mức giảm giá
Nội địa (trừ các chặng Côn Đảo) Tất cả 5%
Quốc tế Đông Nam Á Economy Saver 15% – 20%
Economy Smart 5%
Economy Flex 5%
Business Smart, Business Flex 5%
Còn lại Tất cả 5%

 

Đăng ký thành viên tại đây: Bamboo Club