Để sử dụng hiệu quả website đặt vé máy bay trực tuyến btrip.vn. Xin quý khách vui lòng nắm rõ những quy định cơ bản trong suốt quá trình sử dụng website giúp website hoạt động hiệu quả và chúng tôi có thể phục vụ quý khách ngày một tốt hơn.