Người lớn (> 12)
1
Trẻ em (2 - 12)
0
Em bé (< 2)
0
Số khách
Số khách
1
1 Phòng, 1 Người lớn, 0 Trẻ em
Phòng 1
Người lớn
Trẻ em (<18)
Phòng 1
Người lớn (> 12)
1
Trẻ em (2 - 12)
0
Em bé (< 2)
0
Tổng đài hỗ trợ: 024.730.55.888 – Hotline: 0967.34.88.99