Khuyến mãi Hà Nội - Bắc Kinh

Khuyến mãi Hà Nội - Bắc Kinh

AIR CHINA KHUYẾN MÃI TUYẾN HÀ NỘI – BẮC KINH

Khởi hành từ 01/01/2019 đến 30/09/2019 – Xuất vé từ 30/05/2019 đến 30/09/2019

Ngày không áp dụng 27/09/2019 – 30/09/2019

Giá được update trên GDS

Chú ý: giá chưa bao gồm các loại thuế phí

Nhận thông tin giảm giá, khuyến mãi đặc biệt từ Chúng Tôi

Đăng ký Email và trở thành thành viên của chúng tôi