AIR CHINA KHUYẾN MÃI TUYẾN HÀ NỘI – BẮC KINH – Du lịch Việt An

Blog

June 8, 2019

AIR CHINA KHUYẾN MÃI TUYẾN HÀ NỘI – BẮC KINH

AIR CHINA KHUYẾN MÃI TUYẾN HÀ NỘI – BẮC KINH

Khởi hành từ 01/01/2019 đến 30/09/2019 – Xuất vé từ 30/05/2019 đến 30/09/2019

Ngày không áp dụng 27/09/2019 – 30/09/2019

Giá được update trên GDS

Chú ý: giá chưa bao gồm các loại thuế phí

Uncategorized
About Huyen Vo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *